ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
23/09/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >