ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตร “การเพิ่ม พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
25/09/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตร “การเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการกับหน่วยงานต้นแบบ (Best Practice)”

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พาราไดช์ แทรเวิลล์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตร “การเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการกับหน่วยงานต้นแบบ (Best Practice)” 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >