ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/09/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมป์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >