ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
16/10/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไอทีเอ็น อินเตอร์ จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >