ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
24/01/2009

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

    ตามที่สถาบันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม อาคารบุญชนะ อัตถากร และอาคารนันทนาการ โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 5 ราย

    ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบ  จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. บ.ดีไซน์ 304 จำกัด

2. บ.เคเคซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

3. บ.พิณนาเคิล คอนสตรัคชัน จำกัด

4. บ.เอ็มครอม จำกัด

5. บ.เรียลลิตีเอ็นเตอร์ไพซ์ จำกัด

 

download ประกาศ 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >