ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/10/2019

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม

(จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบัน)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >