ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/01/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม

(เครื่องทำความเย็น (Chiller) ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ตันความเย็น)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม (เครื่องทำความเย็น (Chiller) ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ตันความเย็น พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง)

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >