ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม(IT) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
31/01/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม

(จ้างบริการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม(จ้างบริการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >