ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม(ปรับปรุงพื้นที่ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/01/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม
(จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์ เป็น
Co-Working Space)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม(จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์ เป็น Co-Working Space)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >