ร่างประกวดราคาเครื่องทำความเย็น(Chiller)พร้อมค่าติดตั้ง 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
31/01/2020

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาเครื่องทำความเย็น (Chiller) ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ตันความเย็น พร้อมค่าติดตั้ง 1 เครื่อง ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาเครื่องทำความเย็น (Chiller) ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ตันความเย็น พร้อมค่าติดตั้ง 1 เครื่อง ครั้งที่ 2

 

2. ขอบเขตประกวดราคาเครื่องทำความเย็น (Chiller)

 

3. ราคากลางเครื่องทำความเย็น (Chiller)

 

4. BOQ ปริมาณงานประกวดราคาเครื่องทำความเย็น (Chiller)

 

5. BOQ เปล่า ปริมาณงานประกวดราคาเครื่องทำความเย็น (Chiller)

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >