ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาบุคลากรสำนักสิริพัฒนา ประจำปีงบ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/02/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาบุคลากรสำนักสิริพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ออลเบสท์ เซอร์วิสกรุ๊ป จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสัมมนาบุคลากรสำนักสิริพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >