ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์ สำหรับเป็ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/02/2020

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์

สำหรับเป็น Co-Working Space

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์ สำหรับเป็น Co-Working Space

 

2. ขอบเขตงาน Co-Working Space

 

3. ราคากลางงาน Co-Working Space

 

4. รายการประกอบแบบ Co-Working 1

 

5. รายการประกอบแบบ Co-Working 2

 

6. แบบก่อสร้าง สำหรับตกแต่งภายใน 1

 

7แบบก่อสร้าง สำหรับตกแต่งภายใน 2

 

8BOQ Co-Working Space

 

9BOQ เปล่า Co-Working Space

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >