ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 47 เครื่ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/02/2020

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 47 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 47 เครื่อง

 

2. ข้อกำหนดและคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

 

3. ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >