ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/02/2020

ร่างประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

2. รายละเอียดและขอบเขตงานจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

4. BOQ จ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

5. BOQ เปล่าจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์   

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >