ประกาศราคากลางระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐาน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
13/02/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 


ราคากลางระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมการสื่อสาร

สำหรับการบริหารจัดการอาคารสถานที่ของสถาบัน 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศราคากลางระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐาน

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >