ประกาศราคากลางระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์อัจฉริยะ อาคารนวมินทราธิราช พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
13/02/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ราคากลางระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์อัจฉริยะ อาคารนวมินทราธิราช พร้อมค่าติดตั้ง 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศราคากลางระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์อัจฉริยะ อาคารนวมินทราธิราช

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >