สอบราคาจ้างแปลงไมโครฟิล์มฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/01/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาจ้างแปลงไมโครฟิล์มให้อยู่ในรูปของ DIGITAL

 กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2552

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

 

รับเอกสารสอบราคา วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2552 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >