ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
18/02/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download เอกสาร

 

1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

2. รายละเอียดและขอบเขตงานจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

4. BOQ จ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

5. BOQ เปล่าจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์   

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 19/02/2020 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >