ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/02/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จีเอเบิล  จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >