ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/02/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยวิธีการคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จีเอเบิล  จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >