เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารสยามบรมราช พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
19/03/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

(ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี)

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >