ประกาศผู้ชนะราคาจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
31/03/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะราคาจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชต 2557 ก่อสร้าง

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทาสีและซ่อมผนังอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >