ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
31/03/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คล่องชาญวัฒนา จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >