ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลมีเดียโปรเจคเตอร์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
01/04/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 26 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน มัลติเทค จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 26 เครื่อง 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >