ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารรา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/04/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์ สำหรับเป็น Co-Working Space

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

download เอกสาร

 

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารราชพฤกษ์ สำหรับเป็น Co-Working Space 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >