เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องป พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
01/05/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

(จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Traning 1 ชุด (ครั้งที่ 2))

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Traning 1 ชุด (ครั้งที่ 2))

 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >