ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
20/05/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมการสื่อสาร สำหรับบริหารจัดการอาคารสถานที่ของสถาบัน

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเน็ท เอเชีย จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมการสื่อสาร สำหรับบริหารจัดการอาคารสถานที่ของสถาบัน 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >