ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดส่วนเพิ่มเติมฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
20/05/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดส่วนเพิ่มเติมประจำอาคารของสถาบัน พร้อมค่าติดตั้ง

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แพลท เนรา จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดส่วนเพิ่มเติมประจำอาคารของสถาบัน พร้อมค่าติดตั้ง 

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >