ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/05/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router)จำนวน 1 ชุด (คร้้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีเอเบิล จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router)จำนวน 1 ชุด (คร้้งที่ 2)  

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >