สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงระบบประกาศ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/02/2009

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงระบบประกาศ จำนวน 13 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

 

กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2552

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

 

download ประกาศ 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 02/04/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >