สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงระบบประกาศ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/02/2009

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงระบบประกาศ จำนวน 13 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

 

download ประกาศ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 05/02/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >