ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ช พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
10/06/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

(จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี)

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >