ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
17/06/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
download เอกสาร

 

1. ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

2. ข้อกำหนดจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

3. ราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >