เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2563(จำนวน 7 รายการ) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
25/06/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

(จำนวน 7 รายการ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (จำนวน 7 รายการ)

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >