ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโครงการพัฒนาระบบ E-Learning พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/07/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโครงการพัฒนาระบบ E-Learning และจัดทำวิดีทัศน์ผ่านระบบ lms.nida.ac.th

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี่.ดับบลิว.มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโครงการพัฒนาระบบ E-Learning และจัดทำวิดีทัศน์ผ่านระบบ lms.nida.ac.th  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >