ผลการตรวจสอบคุณสมบัติกรณีผู้มีผลประโยชน์ฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
05/02/2009

ประกาศ เรื่อง

รายการจ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้องรับรองวิทยากร และโถงทางเดิน

อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 5

 

 

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในเอกสาร ส่วนที่ 1 เพื่อพิจารณาการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ปรากฎว่าผ่านการตรวจสอบ จำนวน 15 ตามประกาศ

 

กำหนดเปิดซองราคาส่วนที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

 

download ประกาศ 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >