ร่าง TOR งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 1 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/02/2009
ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)
และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อลงประกาศทางเว็ปไซด์ของสถาบัน
ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2552

 

 

 

 download

 

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดข้อกำหนด
(Terms of Reference : TOR)
ของโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 

 

 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 11/02/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >