เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(จ้างเหมาทำความสะอาดภายในสถาบัน) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/08/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 
(จ้างเหมาทำความสะอาดภายในสถาบัน)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จ้างเหมาทำความสะอาดภายในสถาบัน)

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >