ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 46 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
13/08/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 46 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 46 เครื่อง  

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >