ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาเว็บไซต์มติชนออนไลน์ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/08/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาเว็บไซต์มติชนออนไลน์

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงโฆษณาเว็บไซต์มติชนออนไลน์  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >