ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/02/2009

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารบุญชนะ อัตถากร

และอาคารนันทนาการ 

 

 

 

 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาแล้ว

ผลปรากฎว่า บริษัท เรียลลิตีเอ็นเตอร์ไพซ์ จำกัด

เป็นผู้เสนอรายละเอียดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและเสนอราคาต่ำที่สุด

เป็นเงินทั้งสิ้น  2,760,000.- บาท

 

 

download ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >