เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 (จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและก พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/08/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 
(จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในสถาบัน)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในสถาบัน)

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >