ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 1 อาคาร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/09/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

 

 

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก อันดับ 1 ได้แก่ บริษัท ทรีนิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิล จำกัด

 

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >