ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดกา พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/09/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในสถาบัน ประจำปี 2564

ด้วยวิธีประกาศเฉพาะเจาะจง

 

 

 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมป์

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในสถาบัน ประจำปี 2564  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >