ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/10/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 
(งบประมาณแผ่นดิน 19 รายการ เงินรายได้ 13 รายการ)

 

  

 

download เอกสาร

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (งบประมาณแผ่นดิน 19 รายการ เงินรายได้ 13 รายการ)

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >