ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์50เครื่ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/11/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง

 

  

 

download เอกสาร

 

ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >