ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดศึกษาดูงานหลักสูตร “โครงการพัฒนาประสิ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
09/11/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดศึกษาดูงานหลักสูตร “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์” ณ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีคัดเลือก

 

 

 

            ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท ไอแอมวาเคชั่น ดอท คอม จำกัด

 

download เอกสาร

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดศึกษาดูงานหลักสูตร “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์” ณ จังหวัดเชียงใหม่  

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >