ราคากลาง งานปรับปรุงพื้นที่อาคารราชพฤกษ์ สำหรับเป็น Co-Learning Space พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
10/11/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ราคากลาง งานปรับปรุงพื้นที่อาคารราชพฤกษ์ สำหรับเป็น Co-Learning Space พร้อมติดตั้ง

 

  

 

download เอกสาร

 

ราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่อาคารราชพฤกษ์ สำหรับเป็น Co-Learning Space พร้อมติดตั้ง

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >