TOR งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
17/02/2009

ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

download  

 

1.ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หลังรับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่ 1)


2.ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร


3.เอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เพื่อลงประกาศทางเว็ปไซด์ของสถาบัน ระหว่างวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2552

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 17/02/2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >