ราคากลาง ชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้อง ดร.สมศักดิ์ - พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
11/11/2020

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง  ราคากลาง ชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้อง ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล จำนวน 1 ชุด

 

  

 

download เอกสาร

 

ราคากลาง ชุดจอรับภาพระบบ Full LED สำหรับห้อง ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล จำนวน 1 ชุด

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >